Úkoly a cíle

Úkolem domova je v rámci možností svěřeným dětem dočasně nahradit rodinu, která nemohla z nejrůznějších příčin výchovu zajistit, s rodinou však dále spolupracovat a podporovat oboustranný zájem, udržovat písemný styk a vzájemný kontakt.

Dalším úkolem je budovat atmosféru klidu, pohody a důvěry, zapojovat děti do veškerého dění mimo domov, důsledně dbát na plnění školních povinností, podporovat zájmovou aktivitu a kvalitní pedagogickou činností garantovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Zlepšováním materiálních podmínek, se dětem zvýšila nabídka zájmových aktivit jak v domově, tak i mimo zařízení. Celá řada akcí nabízí možnost plného uspokojení a sociálního rozvoje dítěte.

Cílem všech pracovníků je vytvořit dětem vhodné zázemí a minimalizovat dopady ústavní výchovy a pobytu v kolektivu. Zájemců o pomoc našemu dětskému domovu je v Benešově a okolí skutečně celá řada a jejich pomoc je samozřejmě vítaná.

Zájem všech sponzorů a přátel zařízení děti vnímají velmi pozitivně a všech dárků a pomoci při zajišťování akcí si společně s námi velice váží. Je potěšující vědět, že existují lidé, kterým není život dětí v našem zařízení lhostejný a snaží se svou pomocí dětem dobu prožitou na Racku zpříjemnit.

Děkujeme všem sponzorům a přátelům našeho zařízení

Děkujeme všem sponzorům a přátelům našeho zařízení

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck