Historie

pic03Budova, v které se současný dětský domov nachází, byla postavena, dle informace pamětníků, v období 2. světové války jako ubytovna a stravovna pro dělníky místní pily. Po válce se stala majetkem Okresního úřadu Benešov.

Počátek péče o děti na Racku spadá do února 1949, kdy zařízení poskytlo dočasný domov skupině šedesáti řeckých dětí. Tyto děti přišly společně se svými vychovateli a učiteli a setrvaly zde do září 1950. O provoz domova a péči o děti se v této době kromě řeckých kolegů staral i tým českých pracovníků.

Od října 1950 do konce roku 2002 sloužilo zařízení pouze dětem předškolního věku.

Vývoj přinesl i různé změny v názvech.

Po změně legislativy od 1. 1. 2003 se i zařízení změnilo na dětský domov a poskytuje péči dětem ve věku od 3 do 18 let nebo až do ukončení přípravy na povolání a to do 26 let. Změna legislativy nepřinesla jen změnu názvu, ale hlavně změnu charakteru zařízení, která spočívá v zabezpečení plné péče dětem až do dospělosti a osamostatnění se.

Názvy zařízení:

  • Domov řeckých dětí
  • Dětský domov pro děti předškolního věku
  • Dětský domov na Racku
  • Zvláštní mateřská škola internátní
  • Speciální mateřská škola internátní
  • Speciální mateřská škola internátní a Speciální základní škola při nemocnici
  • Dětský domov Racek, okres Benešov
  • Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck