Úvod

pic01Vážení přátelé,

buďte vítáni na stránkách Dětského domova a Školní jídelny, Benešov, Racek 1, který poskytuje výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální péči dětem obou pohlaví ve věku 3 – 18 let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání, kterým byla z nejrůznějších příčin rozhodnutím soudu nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření a nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách. Od října 1950 do konce roku 2002 sloužilo zařízení pouze dětem předškolního věku naposledy jako Speciální mateřská škola internátní

Dětský domov je umístěn v jednopatrové budově na břehu Konopišťského potoka v osadě Racek, obec Chlístov, nedaleko Benešova. V blízkosti domova se nachází zámek Konopiště se svým rozsáhlým parkem zámku. Součástí zařízení je zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami a bazénem. Z toho je patrné, že děti vyrůstají ve zdravém, čistém a klidném prostředí.

Kapacita dětského domova je 32 dětí, které žijí ve 4 rodinných skupinách. Děti navštěvují mateřskou školu, základní školy, střední školy a učiliště v Benešově a blízkém okolí.

O děti pečují pedagogičtí pracovníci, pracovníci provozu a administrativy, kteří se snaží zajistit dětem základné pocit jistoty a bezpečí. Velkou část svého úsilí věnují herním a zájmovým činnostem, plnění školních povinností, ale hlavně přípravě na život.

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck