O domově

pic02Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 je zařízení, které poskytuje výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální péči dětem obou pohlaví ve věku od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání, kterým byla z nejrůznějších příčin nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření a nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách. Zřizovatelem je Středočeský kraj.

Do zařízení jsou umísťovány děti z Prahy a středočeského regionu na základě soudního rozhodnutí.

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck