Současnost

Kapacita zařízení je 32 dětí, které žijí ve 4 rodinných skupinách ve věkovém složení 4 – 22 let. Děti navštěvují mateřské, základní a střední školy v Benešově a Praze.

O děti pečuje 22 zaměstnanců – pedagogičtí, administrativní a provozní pracovníci, kteří se snaží zajistit dětem základní pocit jistoty a bezpečí.

Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit – sportovní, hudební, výtvarné, výuku angličtiny a další zájmové činnosti. Dále zajišťuje ozdravné a rekreační pobyty, zájezdy, výlety a účasti na různých soutěžích.

ZIMNÍ SVĚTOVÁ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA – JIŽNÍ KOREA

ZIMNÍ SVĚTOVÁ SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA – JIŽNÍ KOREA – 2013

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck