Spolupráce

Již několik let se úspěšně rozvíjí spolupráce s Mateřským centrem Hvězdička Benešov. Děti dětského domova se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných MC a společně připravily akci „Vítání jara“ na benešovském náměstí a navštívily ZOO Jihlava.

Rovněž aktivity občanů, podnikatelů a zástupců firem z Benešova a okolí jsou pro děti velkým přínosem. Jedná se hlavně o zabezpečení vánočních dárků, zajištění ovoce a různých dobrot a sladkostí, finanční pomoc pro zajištění různých akcí, letních dětských táborů, ozdravných pobytů, zájezdů a výletů.

Několik let pokračuje významná spolupráce s Městem Vlašim. Zástupci Městského úřadu zabezpečují pro děti návštěvu Májových slavností ve Vlašimi se zajištěním dopravy, občerstvením a možností bezplatného využití pouťových atrakcí.

Nutno rovněž ocenit vstřícnost a pomoc studentů benešovských a vlašimských škol a členů sportovních klubů, kteří na děti nezapomínají a pravidelně je obdarovávají nejen dobrotami, ovocem a materiálem pro výchovné činnosti, ale hlavně tím, že jim věnují svůj čas, svou přízeň a připravují zážitkové akce. Tyto společné akce vždy obohacují obě strany.

Projekt Střediska náhradní rodinné péče Praha „Odjinud a přece spolu – kmotři při dětských domovech“ zajišťují studenti Gymnázia Benešov. Vánoční i jiná setkání s obdarováním dětí s profesory a studenty Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov, Gymnázia Vlašim, Střední školy cestovního ruchu, Benešov jsou vždy velmi milá.

Víkendový pobyt ve Vlašimi

Víkendový pobyt ve Vlašimi

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck