Protidrogový vlak – pokračování – film pro účastníky protidrogového vlaku „ To je zákon, kámo!“

Děti, které se na podzim zúčastnily „Revolution train“ – Protidrogový vlak, v rámci minimálního preventivního programu shlédli pokračování filmu „To je zákon, kámo!“ Jak co nejúčinněji odmítnout nabízenou drogu? Co je legální a co je nezákonné? Kde je hranice mezi přestupkem a trestným činem? Jak se liší krádež od loupeže? Podstatou návazného programu je rozšíření a upevnění právního povědomí dětí a všech právních důsledků, které souvisí s touto problematikou. Děti vytvořily skupinky, a po opětovném zhlédnutí stejného příběhu z protidrogového vlaku, se společně zaměřily na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu.

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck