Čarodějnice na Racku

V neděli 30. dubna se do DD Racek odpoledne slétly čarodějnice, aby předvedly svůj rej. Za muzikantské podpory naší paní kuchařky Renči se odehrávalo na zahradě DD čarodějnické veselí s písničkami, tancem a opékáním špekáčků. Počasí letu čarodějnic přálo, všichni se dobře bavili a nakonec byla i jedna čarodějnice upálena. Akce se velmi vydařila a děti byly nadšené.

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck