Přehled kulturních a sportovních akcí ve školním roce 2010

Leden

 • Zimní speciální olympiáda pořádaná ČHSO – Horní Malá Úpa
 • Zábavné odpoledne s dětmi ZŠ Karlov
 • Pololetní prázdniny – návštěva S-centra Benešov – sportovní den

Únor

 • Zimní ozdravný pobyt – Jarní prázdniny – Richtrovy boudy – závody ve sjezdu na lyžích a na snowboardu
 • Dětský karneval – firma MARY KAY
 • Zábavné odpoledne – Mladý záchranář
 • Zábavný kvíz – „Poznej pohádku“
 • Návštěva DDŠ Sedlec – tenis

Březen

 • Masopustní rej – Racek a Chlístov
 • Dětský karneval – Chlístov
 • Pochod za povidlovým koláčem
 • Návštěva Jarní prázdniny DDŠ Sedlec – sportovní aktivity v tělocvičně
 • Koupání v Aquacentru Měřín

Duben

 • Velikonoční Táboranč – Ranč Sluníčko Bučovice
 • Návštěva Mateřského centra Hvězdička na Racku – společná zkouška
 • “Vítání jara„ – prezentace DD Racek a MC Hvězdička na náměstí Benešov
 • Návštěva kadeřnice – vytváření „modelů„
 • Velikonoční pomlázka na Racku
 • Pálení čarodějnic
 • Opékání vuřtů
 • Cyklovýlety do okolí – Racek – Bukovany, Chlístov Úročnice, Krusičany, Týnec nad Sázavou, Chářovice, Chrášťany, Lomenice
 • Koupání v Aquacentru Měřín
 • Turistické vycházky – Pomněnice, Želetinka, Chlístov, Žabovřesky

Květen

 • Májové slavnosti ve Vlašimi
 • Návštěva Ekocentra ve Vlašimi
 • Vystoupení dětí ve Domově důchodů v Benešově spolu s dětmi MC Hvězdička
 • Výlet do Milovanic
 • Pochod za zakletou princeznou
 • Vystoupení členů OS „Múzy dětem“
 • Radio Blaník – Konopiště
 • Návštěva diskotéky v DDŠ Sedlec
 • Dobrodružné odpoledne „Indiánská stezka„ – Chlístov

Červen

 • Dětský den – Racek
 • Cesta pohádkovým lesem – Chlístov
 • Den DANONE – Pecínov
 • Výlet ZOO Praha
 • Víkendový pobyt ve Vlašimi
 • Přednáška – Škodlivost kouření a kyberšikaně
 • Slavnostní rozloučení se školním rokem
 • Slavnostní vyhodnocení chlapce s nejlepšími výsledky v uplynulém šk.roce

Červenec

 • Letní národní speciální olympiáda – Praha – 20. výročí založení ČHSO
 • Ozdravný pobyt – Harrachov, Jizerské Hory
 • Letní dětský tábor zaměřený na výcvik jezdectví – Benice
 • Táboranč Sluníčku – Bučovice u Votic
 • Letní prázdniny – samostatné akce skupin
 • Dětský letní tábor – Ostrovec

Srpen

 • Letní prázdniny – samostatné akce skupin
 • Dětský letní tábor Růžená
 • Divadelní představení – Benice
 • Sportovní den se zaměstnanci firmy DANONE – ukončení prázdnin

Září

 • Slavnostní zahájení nového školního roku
 • Lampionový průvod
 • Návštěva letiště Skuteč
 • Dopravní soutěž ve spolupráci s Městskou policií Benešov

Říjen

 • Bruslení na Zimním stadionu v Benešově
 • Drakiáda – Benice
 • Den v přírodě na Racku
 • Návštěva zvířátek – Harrachov
 • Cesta do pravěku – zámek Veltrusy
 • Národní muzeum Praha
 • Výlet – Vlašim

Listopad

 • Módní přehlídka – Gymnasium Benešov
 • Koupání v Aquacentru na Měříme
 • Sportovní odpoledne – Sedlec

Prosinec

 • Diskotéka v Domě dětí a mládeže v Benešově
 • Mikulášská diskotéka – Sedlec – Prčice
 • Zahájení „Strom splněných přání“ – Benešov
 • Múzy dětem – Racek
 • „Kudy půjdu do školy“ akce Městské policie Benešov
 • Štědrý den na Racku
 • Silvestr na Racku

Zřizovatelem toho zařízení je Středočeský kraj
logo-sck